top of page

eHOOD

VIRKELIGHEDENS GAMECHANGER 

EU Logo.png
fyrtårn.png

... der hjælper kommuner med at forebygge ulighed i sundhed og skabe mental trivsel hos unge i udsatte positioner

 

Velkommen til eHOOD - et innovativt interventionsforløb, der arbejder sammen med kommuner for at forebygge ulighed i sundhed og skabe mental trivsel hos unge i udsatte positioner. Siden 2019 har vi etableret og forankret 8 eHOOD forløb i 5 kommuner. eHOOD er blevet styrket og valideret på effekt af blandt andet forskere på Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse via en omfattende data-strategi, som bl.a. undersøger trivsel, ensomhed, aktivitetsniveau og skoleaktivitet. 

I 2022-2023 har eHOOD været valgt som fyrtårnsprojekt af Erhvervsfyrtårn Hovedstaden for Life Science - Sund Vægt og modtaget støtte fra EU's Regionalfond. En anerkendelse, som vidner om dets evne til at skabe positive forandringer hos målgruppen. 

eHOOD er et fritidstilbud til unge i udsatte positioner, der reducerer belastningerne i PPR og på specialområdet i kommunerne. Vi har skabt et proof of concept (POC), der lægger vægt på forebyggelse, fordi vi mener, at det er bedre at handle før skolevægring og mistrivsel kræver omfattende foranstaltninger. eHOOD kan også håndtere unge, som allerede er i foranstaltninger og har kontaktpersoner i kommunen.

Vi hjælper visiterede teenagere i deres sværeste og formative år med at udvikle sig trivselsmæssigt, sundhedsmæssigt og skolefagligt. Vores velafprøvede og gennemtestede modulplan inkluderer individuel og gruppebaseret coaching inden for esport, sundhedsfremme, samarbejde, kommunikation og fysisk udfoldelse.

I løbet af et semester på 20-28 uger deltager de unge i et forløb i deres fritid, der lærer dem at håndtere dagligdagens udfordringer gennem god kommunikation, holdarbejde, fysisk udfoldelse og evnen til at bevare roen i pressede situationer. Vi knytter spilmæssige situationer og fordelene ved sund kost, regelmæssig motion og gode søvn- og skærmvaner sammen med deres dagligdag. Samtidig hjælper eHOOD dem med at håndtere den bagage, de hver især kommer med i projektet.

eHOOD har vist sig effektivt til at skabe livsduelige unge med sunde vaner ved at:

  • Øge deres interesse for skolen og fremme indlæring, hvilket giver dem en bedre forberedelse til uddannelse.

  • Styrke deres lyst til at spise sundt og opretholde et sundt helbred, herunder muligheden for at deltage i madlavningsaktiviteter.

  • Skabe et alternativ til usunde miljøer ved at tilbyde et forpligtende fællesskab.

  • Etablere buddy-ordninger, der både skaber forpligtelser og sikrer individuel tryghed.

  • Modvirke mobning, ensomhed og angst ved at give dem konkrete redskaber til håndtering af hverdagen i fællesskabet.

  • Tilpasse sig og inkludere unge med forskellige forudsætninger, herunder diagnoser som autisme, AD(H)D, Asperger og mange flere.

  • Øge deres motivation for indlæring gennem et lektiementor-program.

  • Møde dem på øjenhøjde og anerkende dem som unikke individer, der alle fortjener en plads i fællesskabet.

  • Stille krav til deres måde at interagere med andre på og give dem redskaberne til at opfylde disse krav.

I et eHOOD-forløb bliver de unge ikke blot engageret i spil, de bliver også undervist i kommunikation, teamwork og at være en del af et konstruktivt fællesskab. Disse færdigheder er eftertragtede og nødvendige både inden for uddannelses- og arbejdsmarkedet.

Mød nogle af de unge fra eHOOD i de følgende videoer, og oplev, hvorfor eHOOD er mere end blot en ugentlig aktivitet. Kommer du fra en kommune, eller brænder du for samme agenda, så hiv fat i os og bliv en del af et voksende fællesskab, som ønsker at forme en fremtid, hvor unge trives og udfolder deres fulde potentiale. Fra 2023 er vi er eHOOD-modellen klar til skalering og forankring i så mange kommuner som muligt.

Velkommen til eHOOD - en investering i udsatte unges trivsel og fremtid.

NY VIDEO: eHOOD i Tårnby og Albertslund

eHOOD i Bredalsparken, Hvidovre

eHOOD i Frydenhøj, Hvidovre

Skærmbillede 2023-03-01 kl. 14.40.50.png
Bredalsparken_stemning.png
Sincera_Logomark_Farve_7.png
bottom of page